کاربرد ویندوفیلم ها ی امنیتی جهت افزایش مقاومت شیشه ها

کاربرد برچسب های ایمنی و امنیتی جهت بالابردن مقاومت شیشه ها

کاربرد برچسب های ایمنی و امنیتی جهت بالابردن مقاومت شیشه ها ک…
ویندوفیلم های رنگی جایگزین شیشه های رنگی

ویندوفیلم های دکوری رنگی (محصول رفلکتیو فرانسه)

ویندوفیلم های دکوری رنگی (محصول رفلکتیو فرانسه) ویندوفیلم های رفلکتیو…
استیکر(برچسب شیشه ) دکوری

استیکر (برچسب شیشه) دکوری محصول رفلکتیو فرانسه

استیکر (برچسب شیشه) دکوری محصول رفلکتیو فرانسه استیکر دکوراتیو شیشه …
ویندوفیلم های اتومبیل (شرکت پارسیان فجر سپهر)

انواع ویندوفیلم های اتومبیل شرکت پارسیان فجر سپهر

انواع ویندوفیلم های اتومبیل شرکت پارسیان فجر سپهر ویندوفی…
ویندوفیلم های سولار رفلکتیو فرانسه

ویندوفیلم های خورشیدی محصول رفلکتیو فرانسه

ویندوفیلم های خورشیدی محصول رفلکتیو فرانسه ویندوفیلم های سولار …
ویندوفیلم های ایمنی و امنیتی مانع از ریزش و پاشش شیشه به هنگام شکسته شدن می گردند.

خواص ویندوفیلم های ایمنی و امنیتی رفلکتیو (شرکت پارسیان فجر سپهر)

خواص ویندوفیلم های ایمنی و امنیتی رفلکتیو ویندوفیلم های ام…
کاهش مصرف انرژی با ویندوفیلم سولار

کاهش مصرف انرژی با ویندوفیلم سولار

وبندوفیلم های سولار با حفظ نمای خارجی شدت گرما را کاهش می دهند. این ویندوفیلم ها تا 80% میزان گرما را کاهش میدهند. همچنین در مصرف آب و برق در فصول گرما صرفه جویی می کنند.
انواع ویندوفیلم های سولار مناسب دفع گرما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

انواع ویندوفیلم های سولار مناسب دفع گرما (شرکت پارسیان فجر سپهر)

ویندوفیلم های سولار با حفظ نمای خارجی شدت گرما را کاهش می دهند. ویندوفیلم های سولار در سه نوع SOL 101, SOL102 و SOL 150 موجود می باشند.
ویژگی ویندوفیلم های امنیتی 100 میکرون (شرکت پارسیان فجر سپهر)

ویژگی ویندوفیلم های امنیتی 100 میکرون (شرکت پارسیان فجر سپهر)

تقویت شیشه در برابر شکسته شدن محافظت و جلوگیری از ورود اشعه مضر حصار امنیتی نامرئی
طریقه نگهداری از ویندوفیلم پس از نصب (شرکت پارسیان فجر سپهر)

طریقه نگهداری از ویندوفیلم پس از نصب (شرکت پارسیان فجر سپهر)

طریقه نگهداری از ویندوفیلم پس از نصب (شرکت پارسیان فجر سپهر) به…