ویندوفیلم های رفلکتیو برای دودی کردن شیشه های خودرو در چهار رنگ مختلف به کار می روند.

ویندوفیلم های رفلکتیو مناسب جهت دودی کردن شیشه اتومبیل

ویندوفیلم های رفلکتیو ، مناسب جهت دودی کردن شیشه اتومبیل و…
ویندوفیلم ایمنی و امنیتی

ویندوفیلم ایمنی و امنیتی (رفلکتیو فرانسه) پارسیان فجر سپهر

شرکت پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری رفلکتیو فرانسه می باشد . ویندوفیلم ایمنی و امنیتی یکی از انواع ویندوفیلم می باشد که باعث استحکام شیشه ها می گردد.

پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری رفلکتیو فرانسه

پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری رفلکتیو فرانسه شرکت فران…
ویندوفیلم دکوراتیو،نوعی برچسب شیشه ای است که باعث زیبایی محیط می گردد.

ویندوفیلم دکوراتیو محصول (رفلکتیو فرانسه) پارسیان فجر سپهر

ویندوفیلم دکوراتیو محصول رفلکتیو فرانسه پارسیان فجر سپهر و…
ویندوفیلم حرارتی کاهش دهنده شدت گرما

ویندوفیلم سولارحرارتی(SOL 101)کاهش دهنده شدت گرما

ویندوفیلم سولار حرارتی(SOL 101) کاهش دهنده شدت گرما این ن…
با نصب ویندوفیلم سولار بر روی شیشه ها،از گرم شدن بیش از حد محیط داخل جلوگیری می گردد.

کاربرد ویندوفیلم سولار (شرکت پارسیان فجر سپهر)

کاربرد ویندوفیلم سولار (شرکت پارسیان فجر سپهر) ویندوفیلم سولار ت…
با استفاده از ویندوفیلم های دکوراتیو،می توان بدون صرف هزینه زیاد شیشه ها را زیبا کرد.

استفاده از ویندوفیلم های دکوراتیو به منظور زیبا سازی شیشه ها

  استفاده از ویندوفیلم های دکوراتیو به منظور زیبا سازی شیشه ها …
ویندوفیلم های امنیتی باعث استحکام بخشی به شیشه ها می گردد و از ریزش و پاشش شیشه ها جلوگیری می کند.

کاربرد ویندوفیلم امنیتی در استحکام بخشی به شیشه ها

  کاربرد ویندوفیلم امنیتی در استحکام بخشی به شیشه ها برچسب های …
ویندوفیلم حرارتی رفلکتیو پارسیان فجر سپهر

ویندوفیلم حرارتی رفلکتیو فرانسه پارسیان فجر سپهر

ویندوفیلم حرارتی رفلکتیو فرانسه پارسیان فجر سپهر این برچسب با حفظ نمای …
انواع مختلف ویندوفیلم رفلکتیو فرانسه

انواع مختلف ویندوفیلم ها (رفلکتیو فرانسه) پارسیان فجر سپهر

  انواع مختلف ویندوفیلم ها (رفلکتیو فرانسه) پارسیان فجر سپهر …