شرکت پارسیان فجر سپهر تنها نماینده انحصاری ویندوفیلم های رفلکتیو فرانسه در ایران

– ویندوفیلم های ایمنی امنیتی ( جهت جلوگیری از ریزش و شکستن شیشه ها )

– ویندوفیلم های سولار – حرارتی ( جهت جلوگیری از همرفت گرما و سرما در زمستان و تابستان )

– ویندوفیلم های دکوراتیو ( جهت زیبایی و تزئین پارتیشن های محل کار و منزل )

پارسیان فجر سپهر نماینده انحصاری Reflectiv فرانسه

PFS-Co.info