نشانی : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان اندیشه ، کوچه شقایق ، پلاک ۱

 

تلفن : ۸۸۴۰۰۱۰۶ -۸۶۰۲۲۹۳۱ – ۸۶۰۲۲۹۳۸ – ۸۶۰۲۳۰۴۹- ۰۹۱۲۱۰۲۵۵۸۱ – ۰۹۱۲۱۰۳۵۲۷۲

فکس : ۸۶۰۲۳۰۱۴

کدپستی : ۱۵۶۸۸۴۵۶۱۱

اینستاگرام: parsianfajrsepehr

پست الکترونیک parsianfajr@pfs-co.info